Habarlar

 • Nanokristally ýadro hakda

  Nanokristally ýadro hakda

  Nanokristally ýumşak magnit garyndysy, has oňat ýumşak magnit häsiýetlerine eýe bolan amorf ergininiň esasynda ýylylyk bejergisi arkaly alnan nanokristally gurluşly ýumşak magnit garyndysydyr.Şonuň üçin amorf garyndy materiallaryny öndürmek we ulanmak prosesi ...
  Koprak oka
 • Amorf demir ýadro transformatorlarynyň Hytaýdaky ýagdaýy

  Amorf demir ýadro transformatorlarynyň Hytaýdaky ýagdaýy

  Amorf garyndysy 2014-2018 Amorf garyndyly transformator senagatynyň geljekki geljegi çaklamasy hasabatynda 2008-nji ýyldan başlap ilkinji maglumatlary ýygnamak üçin Hytaýyň ikinji nebiti gaýtadan işleýän we paýlaýyş merkezlerine gidendigimi we “Gizlin howplar: .. .
  Koprak oka
 • Amorf garyndy demir ýadrosy nirede ulanylýar?

  Amorf garyndy demir ýadrosy nirede ulanylýar?

  1. Amorf demir ýadrolary gün energiýasy, ýel energiýasy we elektrik elektronikasy, aragatnaşyk we durmuş enjamlary ýaly pudaklarda giňden ulanylýar.Esasanam soňky ýyllarda amorf C görnüşli demir ýadrosyny gün inwertorlarynda ulanmak.Aýratynlyklary · Satokary doýma magnit induksiýa intensiwligi - gaýtadan ...
  Koprak oka
 • Amorf näme?

  Amorf näme?

  Amorf materiallardan başlalyň.Adatça adamlar gündelik durmuşda ýüzbe-ýüz bolýan iki görnüşli material bar: biri kristal material, beýlekisi amorf material.Kristal material diýilýän zat, follo içindäki atom tertibi ...
  Koprak oka