Pourleroi-den ýokary hilli we pes ýitgi Amorf kesilen AMCC ýadrosy

· Öwrüji reaktor, transformator ýadrosy
· Giňişleýin geçirijilik induktor ýadrosy, PFC induktor ýadrosy
· Aralyk ýygylyk transformator ýadrosy / paýlaýjy transformator ýadrosy
· Sanly elektronika üçin amorf elektromagnit gorag folga


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Öndürijilik aýratynlyklary

· Satokary doýma magnit induksiýa intensiwligi-ýadro göwrümini azaltmak,
· Gönüburçly gurluş - ýeňil rulon ýygnamak
Coreadro açylyşy - DC ikitaraplaýyn doýgunlyga ajaýyp garşylyk
· Pes ýitgi - temperaturanyň ýokarlanmagyny azaltmak (kremniý poladyň 1 / 5-1 / 10)
· Gowy durnuklylyk - uzak wagtlap -50 ~ 130 at işläp biler

NOOK.

Haryt

Bölüm

Salgylanma bahasy

1

Bs)

Dokma induksiýa dykyzlygy

T

1.5

2

HC

(A / M)

4 Maks

3

(Tx)

Kýuri temperaturasy

535

4

(Tc)

Kýuri temperaturasy

410

5

(ρ)

Dykyzlygy

g / sm3

7.18

6

(δ)

Çydamlylyk

μΩ · sm

130

7

(k)

Toplaýyş faktory

-

> 0.80

Hünär ussatlygy

Amorf erginleri eredilen metallara belli bir mukdarda aýna emele getiriji serişdäni goşmak bilen emele gelýär we ýokary temperaturanyň ereýän şertlerinde dar keramiki burun bilen çalt söndürilýär we guýulýar.Amor erginleri aýna gurluşynyň meňzeş aýratynlyklaryna eýedir, bu diňe bir ajaýyp mehaniki häsiýetlere, fiziki aýratynlyklara we himiki aýratynlyklara eýe bolman, has möhümi, bu çalt söndürmek usuly bilen amorf erginleri öndürmegiň täze tehnologiýasy sowuk togalan kremniden azdyr. polat list6-dan 8-e çenli amal, energiýa tygşytlaýjy, wagt tygşytlaýjy we täsirli metallurgiýa usuly bolan energiýa sarp edilişini 60% -den 80% -e çenli tygşytlap biler.Mundan başga-da, amorf ergininiň pes güýji we ýokary magnit geçirijiligi bar we esasy ýitgisi sowuk sowuk kremniý polatdan ep-esli pesdir we ýük götermeýän ýitgisi takmynan 75% azaldar.Şonuň üçin transformator ýadrosyny öndürmek üçin kremniý polatdan ýasalan polotnoýlaryň ýerine amorf erginleriniň ulanylmagy, häzirki tygşytlaýyş enjamlarynda energiýany tygşytlamak we sarp etmegi azaltmak üçin esasy serişdeleriň biridir.

Amorf kesilen ýadro AMCC kor

Amorf kesilen ýadro AMCC kor

Amorf kesilen ýadro AMCC kor

Amorf kesilen ýadro AMCC kor

Amorf kesilen ýadro AMCC kor

Amorf kesilen ýadro AMCC kor

Amorf kesilen ýadro AMCC kor

Amorf kesilen ýadro AMCC kor

Amorf kesilen ýadro AMCC kor

Parametriň egrisi

Freokary ýygylykly elektronika üçin amorf magnit ýadrosy Freokary ýygylykly elektronika üçin amorf magnit ýadrosy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň