Amor ýadrosy

 • Amorf ýumurtga demir ýadrosy

  Amorf ýumurtga demir ýadrosy

  Amorf erginleri kristal gurluşy bolmadyk metal aýna materiallardyr.Amorf-erginli ýadrolar has gowy elektrik geçirijiligini, ýokary geçirijiligini we magnit dykyzlygyny we adaty materiallardan ýasalan ýadrolardan has giň temperatura diapazonynda netijeli işlemegi üpjün edýär.Transformatorlar, induktorlar, inwertorlar, hereketlendirijiler we ýokary ýygylygy, pes ýitgini talap edýän islendik enjam üçin has kiçi, ýeňil we has köp energiýa tygşytlaýan dizaýnlar mümkindir.

 • Amor ýadrosy transformatorlary

  Amor ýadrosy transformatorlary

  Amor ýadrosy şuňa meňzeş metal-aýna erginlerinden ýasalýar, ýöne tötänleýin tertipleşdirilen, kristal däl gurluşlar bilen.Bu ýadrolar ýokary ýygylykda ýokary garşylygy we pes ýitgini hödürleýär.

 • Amorf kesiş ýadrosy C ýadrosy

  Amorf kesiş ýadrosy C ýadrosy

  Amorf C ýadrosy, üznüksiz elektrik üpjünçiligi (UPS), SMPS güýç faktoryny düzetmek (PFC) induktor, süzgüç induktor we ýokary ýygylykly transformator we induktor ýaly ýokary ýygylykly we pes ýitgi programmalary üçin ileri tutulýan çözgütdir.Ferrit ýadrosy bilen deňeşdirilende, amorf ýadro has giň işleýiş temperatura diapazonyna, ep-esli magnit akymyna we ýokary ýygylykly impedensiýa ep-esli ýokarydyr.Amorf kese magnit ýadrosy, döwülmezden ýa-da poslamazdan dartgynlylygyň getirýän ýokary basyşyna çydap biler.

 • Amorf induktor üçin C ýadrosy

  Amorf induktor üçin C ýadrosy

  Amorf magnit ýadrosy Inwertorlar, UPS, ASD (sazlanylýan tizlik hereketlendirijileri) we tok üpjünçiligi (SMPS) üçin köp ýokary ýygylykly programmalarda kiçi, ýeňil we has köp energiýa tygşytly dizaýnlara mümkinçilik berýär.Amorf metallar çalt berkitme tehnologiýasyny ulanmak bilen öndürilýär, bu ýerde eredilen metal bir million ° C / sekuntda sowatmak arkaly inçe gaty lentalara zyňylýar.Amorf magnit metal kristal magnit anizotropiýasy sebäpli ýokary geçirijilige eýe.

 • Pourleroi-den ýokary hilli we pes ýitgi Amorf kesilen AMCC ýadrosy

  Pourleroi-den ýokary hilli we pes ýitgi Amorf kesilen AMCC ýadrosy

  · Öwrüji reaktor, transformator ýadrosy
  · Giňişleýin geçirijilik induktor ýadrosy, PFC induktor ýadrosy
  · Aralyk ýygylyk transformator ýadrosy / paýlaýjy transformator ýadrosy
  · Sanly elektronika üçin amorf elektromagnit gorag folga

 • Güýç ulgamlarynda amorf uly üçburçluk ýadrosy

  Güýç ulgamlarynda amorf uly üçburçluk ýadrosy

  · Öwrüji reaktor, transformator ýadrosy, Power Systems
  · Giňişleýin geçirijilik induktor ýadrosy, PFC induktor ýadrosy
  · Aralyk ýygylyk transformator ýadrosy / paýlaýjy transformator ýadrosy
  · Sanly elektronika üçin amorf elektromagnit gorag folga

 • Freokary ýygylykly elektronika üçin amorf magnit ýadrosy

  Freokary ýygylykly elektronika üçin amorf magnit ýadrosy

  Amorf magnit ýadrosy Inwertorlar, UPS, ASD (sazlanylýan tizlik hereketlendirijileri) we tok üpjünçiligi (SMPS) üçin köp ýokary ýygylykly programmalarda kiçi, ýeňil we has köp energiýa tygşytly dizaýnlara mümkinçilik berýär.Amorf metallar çalt berkitme tehnologiýasyny ulanmak bilen öndürilýär, bu ýerde eredilen metal bir millionC / sekuntda sowadyp, inçe gaty lentalara zyňylýar.Amorf magnit metal kristal magnit anizotropiýasy sebäpli ýokary geçirijilige eýe.
  Amorf magnit ýadrolary adaty kristal magnit materiallary bilen deňeşdirilende aşaky ýadro ýitgisi ýaly ýokary magnit aýratynlyklaryna eýe.Bu ýadrolar aşakdaky komponentlerde esasy material hökmünde ulanylanda has ýokary dizaýn alternatiwasyny hödürläp biler:

 • Amor ýadrosy / Amorf kesilen ýadro

  Amor ýadrosy / Amorf kesilen ýadro

  PV Inverter reatorynda, transformatorda, geçirijilikli induktor ýadrosynda, PFC induktor ýadrosynda, orta ýygylykly transformatorda, ýadroda we ş.m. giňden ulanylýan Amorf ýadrosyny öndüriji.Amor ýadrosy ýokary geçirijilikde, pes ýadro ýitgilerinde, geçirijiligiň peselmeginde we rulon ýygnamak üçin aňsatlygy bar.
  Amorf C görnüşli demir ýadro gün fotoelektrik inwertory, orta we ýokary ýygylykly kommutasiýa elektrik üpjünçisi, üznüksiz elektrik üpjünçiliginde esasy transformator we beýleki önüm meýdanlary